Se, be och dö: Afrika som bildrörelse och rörelsebild

Om konstnärernas komplicerade förhållande till Afrikas kulturer och folk har skrivits mycket. Det västerlänningar tokat som exotiskt och särskilt erotisk har pockat på förenklade skildringar, beroende på den europeiska strikta delvis religiöst betingade moralen.

Filmaren Leni Riefenstahls dokumentation av Nuba-folket i Sudan på 1950-talet är  en esteticerande hållning grundad mer på människotyper än intresse för kultur, men är ändå intressant som dokument, därför att den fjärmar sig från moralen, och närmar sig det rituella.  Sambandet hellenism - ariska arketyper - afrikanska stammar följer hon svalt med  estetiskt konsekvens, men det finns en stark dragning åt den enkla, stundom laddade, dansen-rörelsen i hennes afrikanska bilder. Riefenstahls envisa bedyrande att hennes filmer alltid främst hade en konstnärlig hållning må ha också ha varit ett sätt för henne att tvätta bort sin bruna inblandning, men kan nog ges ett  rent konstnärligt erkännande, oavsett om man tycker om stilen eller inte.

För Sverige är koreografen Birgit Åkesson av yttersta vikt. Berömt är hennes samarbete med poeten Erik Lindegren och tonsättaren Karl-Birger Blomdahl, där dansen blev  kontrapunkt till ord och musik. Den härstämmar från tiden i Dresden hos fridansaren Mary Wigman, men Åkesson bröt ner och renodlade rörelsen i sina egna dansföreställningar i Paris och i Sverige.  Intresset för det ursprungliga och rituella ledde in Åkesson i en forskargärning som 1983 ändade i Källvattnets mask,  Om dans i Afrika. Fann hon den sanna Rörelsen  bakom den afrikanska masken? Det eruptiva tillståndet född i extasen?